Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Kotlíkové dotace

Město pomáhá vyřídit „kotlíkové dotace“

Několikaletá lhůta pro výměnu neekologických kotlů na pevná paliva v domech se pomalu blíží ke svému konci. Občané už mají jen pár měsíců na to, aby nahradili stávající topeniště novým v souladu s platnou legislativou. Ta také stanoví pokutu 50 tisíc korun pro toho, kdo tuto povinnost nesplní do 1. září 2022.

Povinnost to jistě není jednoduchá ani levná. Jako malou pomoc jsme se rozhodli nabídnout služby v podobě vyřízení dotací z programu Nová zelená úsporám.  Tato pomoc je zaměřena na občany žijící v ORP Lovosice. Níže přinášíme přehled, na co lze čerpat dotace z vypsané výzvy programu a tím ušetřit jistě nezanedbatelnou částku v rodinném rozpočtu.

Dotaci lze čerpat na:

  • výměnu starého kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj;
  • výměnu lokálních topidel sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění;
  • výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem;
  • výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn (jen pro bytové domy).

V závislosti na energetické úspoře můžete získat dotaci až na 50 % z celkových způsobilých výdajů, kterými jsou nákup a instalace nového tepelného zdroje a souvisejících prvků, úpravy spalinové cesty, měření a regulace, napojení a úpravy otopné soustavy a akumulační nádrže a ohřívače na teplou vodu. Konkrétní údaje a částky najdete v tabulce. Nízkopříjmové domácnosti mohou navíc získat až 95% podporu z Kotlíkových dotací připravovaných na rok 2022, které budou spuštěny nejdříve v červnu 2022.

Více informací a kontakt na odpovědnou osobu najdete na stránkách obce Lovosice v záložce Kotlíková poradna.

Typ zdroje tepla

Rodinný dům (Kč)

Bytový dům (Kč / b.j.)

Plynový kondenzační kotel

35 000

12 000

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

80 000

25 000

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet

100 000

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění a přípravou teplé vody

100 000

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody

80 000

30 000

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému

140 000

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

60 000

18 000

Napojení na soustavu zásobování teplem

40 000

10 000

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem

45 000

35 000

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla

30 000

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

30 000

 

Další informace o kotlíkových doatcích najdete zde https://www.meulovo.cz/kotlikova-poradna/ds-1924/p1=48989

Bc. Tereza Michálková/OŽP

  • Úřední hodiny
  • Středa 18:00 - 20:00