showcase text

vlajka

Malá vesnice severozápadně od Libochovic, na jižním okraji Českého středohoří, je malebně rozprostřena v pahorkatině Klapské vysočiny. Lkání protéká potok Rosovka, do kterého se pod obcí vlévají potoky Voračovka a Bažantnice. Celý katastr obce, jehož výměra činí 447 ha, leží v nadmořské výšce 210 m n.m. V obci se nachází nemovitá kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek – výklenková kaple ze 17.století, pod rejstříkovým číslem 5-2155. V roce 1985 došlo ke sloučení obcí Lkáň, Klapý a Sedlec ve větší správní celek, Lkáň a Sedlec se staly místními částmi obce Klapý. V roce 1992 na základě požadavků občanů dochází opět k rozdělení obce Klapý na tři samostatné části a od 1. ledna 1992 je Lkáň znovu samostatnou obcí s vlastním obecním úřadem. Ve Lkáni žije 184 trvale hlášených obyvatel, průměrný věk činí více jak 38 let (stav k 1.1. 2011).

Struktura a počet obyvatel v obci Lkáň 2010

Počet obyvatel
 Počet bydlících obyvatel k 31. 12. 2010 Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel k 1. 7. 2010
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 184 30 121 13 20 172
Muži 98 18 65 7 8 90
Ženy 86 12 56 6 12 82

Zdroj: RIS 2011

Věková struktura obyvatelstva představuje jednu ze základních charakteristik hodnotících demografický vývoj a naznačujících možné sociální hrozby a problémy v budoucnosti. Často používanou charakteristikou věkové struktury obyvatelstva, je tzv. Index stáří, který vypovídá o stárnutí populace. Vyjadřuje, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí, v tomto případě kolik obyvatel ve věku 65 a více let připadá na 100 dětí do 15 let věku. V případě obce Lkáň dosáhl index stáří hodnoty 67, jako jedné z nejnižších v SO ORP Lovosice za rok 2010 (ø IS 112).

Pohyb obyvatelstva v obci Lkáň 2010

  Přírustek obyvatelstva Saldo migrace Přírustek/úbytek 
 Živě narození Zemřelí Přirozený přírustek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace 
Celkem 3 1 2 29 2 27 29
Muži 2 0 2 15 2 13 15
Ženy 1 1 0 14 0 14 14

Zdroj: RIS 2011

Počet obyvatel je ovlivněn vývojem přirozeného přírůstku a migrací. Přirozený přírůstek je rozdíl mezi počtem narozených osob a počtem zemřelých. Migrační saldo je rozdíl mezi přistěhovalými a vystěhovalými osobami. V obci Lkáň činil v r. 2010 celkový přírůstek obyvatel (+29), způsobený pozitivním přirozeným přírůstkem (+2) a pozitivním migračním saldem (+27).

Z historických pramenů je patrné, že počet obyvatel byl ve druhé polovině 19. století stabilizovaný, v první polovině 20. století dosáhl maxima (366 obyvatel v r. 1930). Období let 1945 - 1991 se vyznačuje poklesem počtu obyvatel, od r. 2001 je situace stabilizovaná a během posledních let je možno vysledovat nárůst počtu obyvatel.

.

Kontakt

Obecní úřad Lkáň
Lkáň 83
411 15 Třebívlice
+420 416 594 357

Úřední hodiny

Pátek 19:00 - 20:00

Kalendář akcí

Žádná událost k zobrazení

Info vlk

Nabízíme občanům informace pomocí internetu! Napište nám své podněty a nápady pro zlepšení informací.
Váš Vlk