Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

SDH Lkáň

Něco k naší historii SDH Lkáň !

V roce 1924 se pan Václav Řanda správce školy ve lkáni zmiňuje v Kronice naši obce o spolcích a organizacích že v obci jest Sbor dobrovolných hasičů založených v roce 1884, čítá 30 členů činných, 14 přispívajících a 3 členy samaritské čety. Starosta sboru jest Václav Brůna, rolník čp. 22, jednatelem a pokladníkem Václav Scheithauer, rolník čp. 16, velitelem Václav Řanda správce školy, náměstkem velitele Jan Matějčík hostinský čp. 23, Dozorčím náčiní Vladislav Černý, obchodník čp. 27, vedoucím samaritské čety Václav Karfilát domkař čp. 25, členy výboru Antonín Bláha rolník čp. 14, Josef Sotner výměnkář čp. 15, náhradník Jan Brůna domkář čp. 45, Václav Prachfeld rolník čp. 32, přihlížiteli účtu Václav Černý rolník čp. 33, Zouna ml. čp. 77, František Jáhen, domkař čp. 62, Knihovníkem a vzdělavatelem Václav Řanda

Dále se v kronice dozvídáme

DNE 9. Července 1905 pořádala Hasičská Župa Házmburská čis.85 ve zdejší obci svůj výroční valný sjezd za účasti předsednictva výboru župy za účasti 26 hasičských sborů. Místní sbor provedl cvičení pořadová se stříkačkou a žebříky. Odpolední koncert konal se v zahradě Václava brůny čp. 22, kdež také slavnostní řeči promluvil Judr. Max advokát z Libochovic. Slavnost zakončena večer Veselicí v obou hostincích. Účast občanstva byla veliká a výsledek sjezdu morálně i hmotně úplně uspokojící !

 Fotky SDH Lkáň najdete na www.pranova.rajce.idnes.cz

 

  • Úřední hodiny
  • Středa 18:00 - 20:00