kalendář jmen

showcase text

Setkání mladých hasičů Lkáň
 
logo4logo2logo3
 Projekt Setkání mladých hasičů Lkáň, Gauernitz a Beierfeld - 2018 / Treffen junger Feuerwehrmitglieder Lkáň, Gauernitz und Beierfeld - 2018 / je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů.
Realizace výše uvedeného projektu proběhla ve dnech 23. 07. 2018 - 29. 07. 2018. Cílovou skupinou, pro kterou byl projekt určen, byli české a německé děti a mládež ve věku od osmi do patnácti let s výrazným zájmem o hasičský sport. Společnými silami byl uskutečněn sedmi denní workshop, který se uskutečnil na základně - vzdělávacím středisku Mysliveckého spolku Klapý, který toto kompletně vybavené středisko pronajal obci Lkáň. Část ubytovacích kapacit tvořily stany, neboť hlavním cílem byla příprava na budoucí požární činnost. První setkání proběhlo v odpoledních hodinách v pondělí 23. 07. 2018. Po společné večeři došlo k vzájemnému představení účastníků workshopu a upřesnění programu na příští den. Vedením realizačních aktivit byl pověřen pan Jindřich Novotný, kterému velmi odpovědně pomáhala Miroslava Dlouhá, Vladimíra Malá a Andre Wende z partnerské obce Beierfeld. Druhý den byl věnován pochodovému cvičení, jehož cílem se stal Státní hrad Házmburk. Večeře byla spojena s posezením u táborového ohně. Třetí den byl věnován prohlídce zásahové jednotky hasičského záchranného sboru v Litoměřicích. Součástí odborného výkladu byla i exkurze v prostorách HZS. Odborným lektorem a zároveň poutavým vypravěčem byl mjr. ing. David Ďuriš, který se po celou dobu mladým hasičům věnoval. Čtvrtý den byl věnován poznávacím aktivitám Ústeckého kraje. Cílem byla prohlídka krajského města Ústí nad Labem, která byla zakončena společným obědem na Větruši. Páteční den byl ve znamení příprav na sobotní dětský den ve Lkáni, zde děti pomáhali s přípravou a organizační zajištěním tohoto významného dne. Sobotní aktivity byly umístěny do obce Lkáň, kde se do organizace jednotlivých aktivit zapojily místní členky ČSŽ Dagmar a členové SDH Lkáň. Program DD byl zveřejněn v Litoměřickém deníku a Infopressu. Během dopoledne přijeli do Lkáně i hasiči z partnerské obce Klipphausen, místní části Gauernitz. Vítaným hostem dětského dne byl hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček. Posledním dnem byla neděle, kdy byl starostou obce Lkáň Pavlem Forišem, starostou SDH Lkáň panem Lubošem Dlouhým a místostarostou SDH panem Karlem Novákem kladně vyhodnocen celý workshop, rozdány ceny a diplomy. Loučení se ale, navzdory tvrdému přístupu, který byl uplatňována po celou dobu konání workshopu, neobešlo bez slz mladých hasičů z obou stran hranice.

    


Kontakt

Obecní úřad Lkáň
Lkáň 83
411 15 Třebívlice
+420 416 594 357

Úřední hodiny

Pátek 19:00 - 20:00

Kalendář akcí

Žádná událost k zobrazení

Info vlk

Nabízíme občanům informace pomocí internetu! Napište nám své podněty a nápady pro zlepšení informací.
Váš Vlk