kalendář jmen

showcase text

Komunitní plán péče města a ORP Lovosice na roky 2019 - 2021

Odkaz

https://www.meulovo.cz/assets/File.ashx?id_org=8770&id_dokumenty=43717

 

Doplněné o nové fotky

Fotky na www.pranova.rajce.idnes.cz

 

SDH Lkáň 1. místo, v super finále Tohatsu Fire Cupu 2017

IMG 20170923 132841

Setkání mladých hasičů Lkáň
 
logo4logo2logo3
 Projekt Setkání mladých hasičů Lkáň, Gauernitz a Beierfeld - 2018 / Treffen junger Feuerwehrmitglieder Lkáň, Gauernitz und Beierfeld - 2018 / je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů.
Realizace výše uvedeného projektu proběhla ve dnech 23. 07. 2018 - 29. 07. 2018. Cílovou skupinou, pro kterou byl projekt určen, byli české a německé děti a mládež ve věku od osmi do patnácti let s výrazným zájmem o hasičský sport. Společnými silami byl uskutečněn sedmi denní workshop, který se uskutečnil na základně - vzdělávacím středisku Mysliveckého spolku Klapý, který toto kompletně vybavené středisko pronajal obci Lkáň. Část ubytovacích kapacit tvořily stany, neboť hlavním cílem byla příprava na budoucí požární činnost. První setkání proběhlo v odpoledních hodinách v pondělí 23. 07. 2018. Po společné večeři došlo k vzájemnému představení účastníků workshopu a upřesnění programu na příští den. Vedením realizačních aktivit byl pověřen pan Jindřich Novotný, kterému velmi odpovědně pomáhala Miroslava Dlouhá, Vladimíra Malá a Andre Wende z partnerské obce Beierfeld. Druhý den byl věnován pochodovému cvičení, jehož cílem se stal Státní hrad Házmburk. Večeře byla spojena s posezením u táborového ohně. Třetí den byl věnován prohlídce zásahové jednotky hasičského záchranného sboru v Litoměřicích. Součástí odborného výkladu byla i exkurze v prostorách HZS. Odborným lektorem a zároveň poutavým vypravěčem byl mjr. ing. David Ďuriš, který se po celou dobu mladým hasičům věnoval. Čtvrtý den byl věnován poznávacím aktivitám Ústeckého kraje. Cílem byla prohlídka krajského města Ústí nad Labem, která byla zakončena společným obědem na Větruši. Páteční den byl ve znamení příprav na sobotní dětský den ve Lkáni, zde děti pomáhali s přípravou a organizační zajištěním tohoto významného dne. Sobotní aktivity byly umístěny do obce Lkáň, kde se do organizace jednotlivých aktivit zapojily místní členky ČSŽ Dagmar a členové SDH Lkáň. Program DD byl zveřejněn v Litoměřickém deníku a Infopressu. Během dopoledne přijeli do Lkáně i hasiči z partnerské obce Klipphausen, místní části Gauernitz. Vítaným hostem dětského dne byl hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček. Posledním dnem byla neděle, kdy byl starostou obce Lkáň Pavlem Forišem, starostou SDH Lkáň panem Lubošem Dlouhým a místostarostou SDH panem Karlem Novákem kladně vyhodnocen celý workshop, rozdány ceny a diplomy. Loučení se ale, navzdory tvrdému přístupu, který byl uplatňována po celou dobu konání workshopu, neobešlo bez slz mladých hasičů z obou stran hranice.

    


Setkání hasičů Lkáň, Beierfeld a Gauernitz - 2016

Dne 2. července 2016 proběhla v obci Lkáň velká obecní slavnost spojená dětským dnem a zároveň se setkáním s německými hasiči ze spřátelené obce Klipphausen – Gauernitz. Pozváni byli rovněž hasiči z německého partnerského města Beierfeldu, ale ti se na poslední chvíli omluvili, důvodem bylo nasazení na likvidaci následků bleskové povodně.

01Mezi vítanými hosty byl i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček s doprovodem, který se účastnil slavnostního zahájení. Pro 180 účastníků byl připraven bohatý program a občerstvení a to vše se uskutečnilo za významné podpory z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko (FMP). Odpolední část programu nepříznivě ovlivnilo počasí, ale i tak se partneři dohodli na realizaci obdobné akce v roce 2017.

Zástupce SDH Lkáň převzal od Předsedy Senátu Parlamentu České republiky poděkování a certifikát za účast při největši hasičské fontáně v Praze

IMG 20180913 131115

 Fotky spolku Dagmar najdete na www.pranova.rajce.idnes.cz

Něco k naší historii SDH Lkáň !

V roce 1924 se pan Václav Řanda správce školy ve lkáni zmiňuje v Kronice naši obce o spolcích a organizacích že v obci jest Sbor dobrovolných hasičů založených v roce 1884, čítá 30 členů činných, 14 přispívajících a 3 členy samaritské čety. Starosta sboru jest Václav Brůna, rolník čp. 22, jednatelem a pokladníkem Václav Scheithauer, rolník čp. 16, velitelem Václav Řanda správce školy, náměstkem velitele Jan Matějčík hostinský čp. 23, Dozorčím náčiní Vladislav Černý, obchodník čp. 27, vedoucím samaritské čety Václav Karfilát domkař čp. 25, členy výboru Antonín Bláha rolník čp. 14, Josef Sotner výměnkář čp. 15, náhradník Jan Brůna domkář čp. 45, Václav Prachfeld rolník čp. 32, přihlížiteli účtu Václav Černý rolník čp. 33, Zouna ml. čp. 77, František Jáhen, domkař čp. 62, Knihovníkem a vzdělavatelem Václav Řanda

Dále se v kronice dozvídáme

DNE 9. Července 1905 pořádala Hasičská Župa Házmburská čis.85 ve zdejší obci svůj výroční valný sjezd za účasti předsednictva výboru župy za účasti 26 hasičských sborů. Místní sbor provedl cvičení pořadová se stříkačkou a žebříky. Odpolední koncert konal se v zahradě Václava brůny čp. 22, kdež také slavnostní řeči promluvil Judr. Max advokát z Libochovic. Slavnost zakončena večer Veselicí v obou hostincích. Účast občanstva byla veliká a výsledek sjezdu morálně i hmotně úplně uspokojící !

 Fotky SDH Lkáň najdete na www.pranova.rajce.idnes.cz

Stále trvá nabídka informačního centra obce Lkáň !

  • Budete vědět více a můžete si o informace napsat.
  • Nabízíme občanům informace pomocí internetu.
  • Dále nábízíme zprávy pomocí SMS.
  • Napište nám své podněty a nápady pro zlepšení informací.

 Bude-li zájem a občané zašlou svoje emailové adresy nebo svoje tel.číslo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. budou na tyto adresy, SMS zasílány informace o zasedání zastupitelstva obce a o dalších akcí v obci Lkáň.

Kdo má zájem o zasílání zpráv pomocí SMS stačí zajít na Úřad a zanechat tel. číslo kam zasílat zprávy.

 Váš Info Vlk

Termíny na zaplacení poplatků.

Do konce Února - 60,- kč za psa.

Odvoz odpadu ( popelnice ) 250,-Kč na osobu , děti do 15 let neplatí, termín na zaplacení do konce Ledna !

Odvoz popelnice na bioodpad - popelnice za 200,-Kč , roční poplatek !

Lístky na popelnice jsou platné na celý rok !! Z tohoto důvodu nelze rozdělit na více splatek!! Zdůvodu neplatičů, nebudou lístky roznášeny majitelům domů ale budou k dostání jedině na OÚ.

Vše na Obecním úřadě

Kontakt

Obecní úřad Lkáň
Lkáň 83
411 15 Třebívlice
+420 416 594 357

Úřední hodiny

Pátek 19:00 - 20:00

Kalendář akcí

Žádná událost k zobrazení

Info vlk

Nabízíme občanům informace pomocí internetu! Napište nám své podněty a nápady pro zlepšení informací.
Váš Vlk